NOVA Spektrum - Lillestrøm

Hva skjer i 2022

Dato:
torsdag 24 november 2022

Time:
13:30 - 14:30

Niels Torp+ Arkitekter - Cesar Leal

80% av bygninger som vil være i bruk i 2050 er allerede bygget. Fra et bærekraftperspektiv er det ingen tiltak i byggebransjen som er mere effektive enn å rehabilitere eksisterende bygg slik at livsløpet forlenges. Utfordringen er å transformere byggene slik at de både tilfredsstiller dagens standardkrav og tilrettelegger for behovene for videre bruk.

Nielstorp+ arkitekter arbeider aktivt innenfor transformasjons-segmentet med pågående prosjekter i bla Oslo, Fredrikstad og Tromsø. Rehabiliteringsprosjekter representerer en unik mulighet for mangfold da hvert bygg har sitt eget særpreg som må ivaretas og sitt nærområde som må hensyntas. Dette gir spennende muligheter til å skape bygg og byrom med egenidentitet og en kvalitet «med det lille ekstra».

Tilbake til startsiden

architect meets 
innovations

Belysninspartner 2022

Media partnere

 

 

 

Design & Plan