NOVA Spektrum - Lillestrøm
23. & 24. november 2022

Hva skjer i 2022

Utstilling BEAUTIFUL WASTE av MaterialDriven

Gjennom de siste tiårene har vi sett en betydelig økning av mengden og kompleksiteten av avfall som samler seg opp over hele verden. Det er en konsekvens av vår «bruk og kast»-kultur og den kontinuerlige veksten i industriell og teknologisk produksjon.

PROSJEKTVEGG av world-architects.com

Denne vandreutstillingen består av et utvalg prosjekter som medlemmer av world-architects har realisert i ulike deler av verden. 

Bilder av DAPh

Fantastisk idé? Et tverrfaglig prosjekt eller en ny bok?

DAPh står for Dutch Architectural Photographers og representeres av ni spesialister innen visuell kommunikasjon som setter søkelyset på konstruksjon og arkitektur. 

architect meets 
innovations

Media partnere

 

 

Design & Plan