NOVA Spektrum - Lillestrøm

Hva skjer i 2022

Dato:
onsdag 23 november 2022

Time:
16:30 - 17:30

Snøhetta - Tonje Værdal Frydenlund

Bygninger med lang levetid, riktig bruk og lukkede kretsløp er et sentralt mål i den sirkulære økonomien, og arkitekter bærer et stort ansvar for at vi lykkes med mer ombruk av materialer, design for demontering og optimalisert ressursbruk. Mye spennende har skjedd de siste årene, og vi har sett flere flotte forbildeprosjekter. Men hvordan går vi fra pilotprosjekter til en ny standard? Bygg for bygg, nabolag for nabolag, by for by? Tonje Frydenlund fra Snøhetta presenterer hvordan de arbeider for å sikre mer sirkularitet i hele verdikjeden, og for at hvert prosjekt blir bedre enn det forrige, med konkrete eksempler fra Norge og Europa.

Tilbake til startsiden

architect meets 
innovations

Belysninspartner 2022

Media partnere

 

 

 

Design & Plan