NOVA Spektrum - Lillestrøm

Hva skjer i 2022

Utstillingen A Material Transition fra Natural Material Studio

A MATERIAL TRANSITION

«Presset vi legger på planeten vår er blitt så massivt at forskerne peker på om jorden har gått inn i en ny geologisk epoke: antropocen, eller «menneskealderen». Dette betyr at vi er de første menneskene som lever i en geologisk tid definert av menneskelig valg, og den primære trusselen mot vår overlevelse har blitt oss selv.»

 

- Achim Steiner, UNDP-administrator

PROSJEKTVEGG av world-architects.com

Denne vandreutstillingen består av et utvalg prosjekter som medlemmer av world-architects har realisert i ulike deler av verden. 

Bilder av DAPh

Fantastisk idé? Et tverrfaglig prosjekt eller en ny bok?

DAPh står for Dutch Architectural Photographers og representeres av ni spesialister innen visuell kommunikasjon som setter søkelyset på konstruksjon og arkitektur. 

architect meets 
innovations

Belysninspartner 2022

Media partnere

 

 

 

Design & Plan