NOVA Spektrum - Lillestrøm

What's on our agenda in 2022

Date:
Thursday 24 November 2022

Time:
15:15 - 16:15

Nordic, Office of Architecture - John Arne Bjerknes

Jon Arne Bjernes skal snakke om er en serie destinasjonsprosjekter i fjellet som handler om å fortette utbyggingen og skape «steder» i fjellet - et brudd med den norske tradisjonen hvor den solitære hytta har vært dominant.

Begrunnet med bærekraftbegrepets 3 hovedelementer – miljø/energi – sosiale aspekter og økonomi.

Back to home page

2022 Lighting Partner

Media partners

 

 

 

Design & Plan