NOVA Spektrum - Lillestrøm
23. & 24. november 2022

Hva skjer i 2022

Dato:
onsdag 23 november 2022

Time:
13:00 - 14:00

C.F. Møller Architects – Rob March

Tilbake til startsiden

architect meets 
innovations

Media partnere

 

 

Design & Plan