NY DATO:
X Meeting Point Norway, 19. & 20. mai 2021

Hva skjer i 2021

Trond Ramsøskar - Ramsøskar Interiørarkitekter AS (to be reconfirmed)

Interiørarkitektens dilemmaer

Bærekraft, gjenbruk og sirkulærøkonomi er nå blant de mest fremtredende temaene på designarenaen. Møbelprodusenter og forhandlere gjør varighet, holdbarhet og gjenbruk til hjørnesteiner i varemerkene sine.  Interiørarkitektene har et stykke vei å gå, men det er på høy tid at sirkulær-tankegangen får gjennomslag også i vår prosjektering. Vår rolle er å drive holdningspåvirkning og å anbefale bærekraftige konsepter og løsninger i prosjektene våre. Når vi skal ta dette ansvaret, møter vi en rekke dilemmaer.  Trond Ramsøskar vil gjennomgå disse og komme med forslag til løsninger.

Tilbake til startsiden

architect meets 
innovations

Sponsorer

 

Mediapartnere 2020

 

 

 

Design & Plan