NOVA Spektrum - Lillestrøm
23. & 24. november 2022

Hva skjer i 2021

Dato:
torsdag 30 september 2021

Time:
12:00 - 13:00

Trond Ramsøskar - Ramsøskar Interiørarkitekter

Interiørarkitektens dilemmaer

Bærekraft, gjenbruk og sirkulærøkonomi var før pandemien blant de viktigste temaene innenfor design. Når livet etter hvert normaliserer seg, vil oppmerksomheten igjen rettes mot dem. Møbelprodusenter og forhandlere gjør varighet, holdbarhet og gjenbruk til hjørnesteiner i varemerkene sine. Interiørarkitektene har et stykke vei å gå, men det er på høy tid at sirkulær-tankegangen får gjennomslag også i vår prosjektering. Vår rolle er å drive holdningspåvirkning og å anbefale bærekraftige konsepter og løsninger. Når vi tar dette ansvaret, møter vi en rekke dilemmaer. Trond Ramsøskar vil gjennomgå disse og komme med forslag til løsninger.

Tilbake til startsiden

architect meets 
innovations

Media partnere 2021

 

 

 

Design & Plan