NY DATO:
X Meeting Point Norway, 19. & 20. mai 2021

Hva skjer i 2021

Øyvind Neslein – NIELSTORP+ (to be reconfirmed)

Transformasjon fra forlatt sykehus til yrende grønn bydel

Fredrikstad gamle sykehus ble nedlagt i 2014. Området ligger nær jernbane og annen offentlig transport. Nasjonal retningslinjer etterspør tett utnytting i slike områder. Her utvikles nå prosjektet Cicignon Park, der deler av sykehusets bygningsmasse gjenbrukes og konverteres til boliger. Andre deler rives og utvikles til ny bydel.

Vi utvikler et prosjekt der vi legger vekt på rommene mellom bygningene, og på sol og trivsel i de sosiale møteplassene som torgallmenninger og grøntarealer. Der beboerne kan drive urbant landbruk både i parsellhager, i felles veksthus eller i private vinterhager og blomsterkasser tilknyttet hver leilighet. Kvartalsstrukturen i den omkringliggende bydelen Cicignon føres inn i prosjektet. Det etableres en solrik, sentral plass med kaféer og servicetilbud. Takene har grønne oppholdsarealer og felles takvandring fra bygg til bygg.

Cicignon Park utvikles i samarbeide med NMBU og det EU støttede forskningsprosjektet SiEUGreen. Forskningsresultatene skal implementeres i full skala i Cicignon Park. Fra svartvann blir det produsert biogass som varmer veksthuset. Overskuddsenergi lagres i borehull for senere bruk. Gråvann renses lokalt i bio-våtfilter. Stormregn og overvann håndteres lokalt. Pågående forskning på vekstmetoder for urbant landbruk vil bli implementert i vinterhager, veksthus og parsellhager.

Vi legger vekt på å kombinere god arkitektur med grønne verdier i et prosjekt som integreres i Fredrikstad by.

Tilbake til startsiden

architect meets 
innovations

Sponsorer

 

Mediapartnere 2020

 

 

 

Design & Plan