X Meeting Point Norway, 25. - 26. mars 2020

Attraksjoner og seminarer 2019

Materialkuratering «VOKST » av Materialbiblioteket

VOKST

Dyrkede materialer er langt mer enn papir, tremasse og saget trevirke. Det dyrkede og fornybare kan du finne i alt fra uventet plast til sement. 

PROSJEKTVEGG av Scandinavian-architects.com

Denne vandreutstillingen består av et utvalg prosjekter som medlemmer av world-architects har realisert i ulike deler av verden. 

Bilder av DAPh

Fantastisk idé? Et tverrfaglig prosjekt eller en ny bok?

DAPh står for Dutch Architectural Photographers og representeres av ni spesialister innen visuell kommunikasjon som setter søkelyset på konstruksjon og arkitektur. 

architect 
meets 
innovations

Sponsorer 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediapartnere 2019

 

 

 

 

Design & Plan