X Meeting Point Norway, 25 - 26 March 2020

2019 Features and seminars

Kaja Melbye – Hille Melbye Arkitekter

Naturlige materialer i byggverk
-levende og fornybare eller bestandige og varige.

Bruk av materialer og bygningsdeler med lang holdbarhet og liten miljøbelastning er viktigere enn noensinne. Hille Melbye Arkitekter er et av mange kontorer som tilstreber bruk av naturlige, bestandige og bærekraftige materialer i prosjektene de oppfører. Gjennom mange år har de spesialisert seg på tegl, men anvender i økende grad trekonstruksjoner i nye prosjekter. Begge materialer er naturlige, holdbare og krever relativt lite energi ved utvinning/produksjon. Men mens teglen er varig, massiv og robust er treverket levende, fleksibelt og fornybart.
Om arkitektene velger å gå i den ene eller andre retningen i sine prosjekter avhenger av en rekke forhold som byggets beliggenhet, hvem som skal bruke det, husets funksjon, samt livsløp/gjenbruksperspektiv.
Gjennom en rekke prosjekter kontoret jobber med vil Melbye vise hvordan disse faktorene har påvirket valg av materialer og overflater, på ulike måter.

interiør.jpg
Render - 5- KAJA.jpg
Back to home page

Join the conversation #ATWDK

2019 Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Media partners

 

 

 

 

Design & Plan